سفارش تبلیغ
صبا

همای اوج سعادت

 

اى سفر کرده دلم بى تو بفرسود بیا

غمت از خاک درت بیشترم سود بیا

سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد

گر زیانست درین آمدن از سود بیا

مایه راحت و آسایش دل بودى تو

تا برفتى تو، دلم هیچ نیاسود بیا

ز اشتیاق تو درافتاد بجانم آتش

وز فراق تو درآمد بسرم دود بیا

 

 


ارسال شده در توسط ایمان همایی