سفارش تبلیغ
صبا

همای اوج سعادت

به سرنوشت بگویید : اسباب بازی هایت بی جان نیستند
                 آدمند ، می شکنند ، آرامتر...... 


ارسال شده در توسط ایمان همایی